Bescherming van kinderen

Kinderen zijn een kwetsbare groep voor wiens juridische bescherming specifieke kennis nodig is. Kinderen kunnen een advocaat nodig hebben wanneer zij worden geplaatst met een gesloten machtiging, of wanneer zij met strafrecht in aanraking komen. Mr. Chantal van Olst behoort tot een selecte groep advocaten die bevoegd is dit soort zaken te behandelen.

Ook kan voor een kind door de Rechtbank een bijzonder curator worden aangesteld. Een bijzonder curator is een advocaat van het kind, die puur de belangen van het kind in en buiten een procedure vertegenwoordigt. Mr. Chantal van Olst treedt ook op als bijzonder curator.