Kinderen

Van alle betrokkenen bij een scheiding zijn de kinderen het meest kwetsbaar. Zij zijn voor hun toekomst en de manier waarop zij de scheiding doormaken afhankelijk van hun ouders. Sinds 1 januari 2012 is het voor ouders verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan dienen de meest belangrijke afspraken over de kinderen te worden vormgegeven. Hierbij kunt u denken aan:

  • Hoe verdelen wij de zorg- en opvoedingstaken?
  • Wat gebeurt er met het gezag over het kind?
  • Bij wie heeft het kind hoofdverblijf?
  • Hoe komt de omgang eruit te zien?
  • Hoe gaan wij elkaar in de toekomst informeren en raadplegen?
  • Hoe verdelen wij de kosten van de kinderen (bv. in de vorm van kinderalimentatie)?

Ook voor ouders die hun samenwoning verbreken kan het erg goed zijn deze belangrijke afspraken in een ouderschapsplan vast te leggen. Mr. Chantal van Olst kan u helpen bij het opstellen van een goed ouderschapsplan. Dit kan in de vorm van mediation maar ook als advocaat van één van beide partijen. Zij staat daarnaast veelal mensen bij die het met hun ex niet eens kunnen worden over bepaalde afspraken, of een wijziging van deze afspraken willen. Overleg heeft altijd de voorkeur, maar indien wenselijk kan zij u ook in een procedure op een betrokken manier en op hoog niveau bijstaan.