Overige Familierecht

Advocatenkantoor Van Olst staat mensen bij in alle facetten van het familierecht. Naast de al genoemde onderwerpen op onze site kunt u ook denken aan de volgende onderwerpen:

 • Voornaamswijziging;
 • Achternaamswijziging;
 • Vervangende toestemming voor erkenning;
 • Gerechtelijke vaststelling van vaderschap;
 • Ontkenning vaderschap;
 • Scheiding van tafel en bed;
 • Vaststellen gezag/voogdij van een ander dan een ouder;
 • Adoptie;
 • Curatele/onder bewindstelling;
 • BOPZ zaken;
 • Aanvullingen/verbeteringen/doorhaling akte burgerlijke stand;
 • Meerderjarigheid verklaring.